top of page
Search
  • sharonkuta

לפרוץ את הגבולות הבלתי נראים

Updated: Mar 26, 2020

מה זה בעצם תת מודע? האם יש לתת המודע גבולות? אז למה אני מרגיש/ה שאין לי אפשרות לפרוץ את הגבולות הללו?תת המודע שלנו הוא מעין ארכיון שבו אנו שומרים את הזיכרונות והתמונות מהעבר. תמונות וחוויות שהגיעו מחוויות וסיפורי הילדות שלנו.

אותם זיכרונות יצרו אצלנו דפוסי התנהגות, אמונות מגבילות ופחדים שמהווים היום את הגבולות הבלתי נראים שלנו. הגבולות הללו משאירים אותנו באיזור נוחות מגודר. משאירים אותנו באותם דפוסי התנהגות.האם ניתן לפרוץ את הגבולות הללו? אנשים רבים מרגישים שהם לא מסוגלים. זוהי הרגשת התקיעות שהם חווים.


זו רק התחושה שלנו היא שלא ניתן לפרוץ את הגבולות הללו. חשוב שנזכור שהתחושה הזו היא רק במוחנו, בתת המודע שלנו. ניתן ומומלץ לפרוץ גבולות אלו. זהו בדיוק התהליך שאני מבצעת עם המטופלים שמגיעים אלי. לאחר שמצליחים לפרוץ את גבולות התת מודע שלנו, אנחנו שואלים פתאום - איך חיינו עם הפחדים שלנו כל חיינו? הרי כל כך קל היה להשתחרר מהם!


שרון קוטא - תודעה משנה חיים

054-7170434

4 views0 comments

コメント


bottom of page